ВIНШУЕМ З КАЛЯДАМI I НОВЫМ ГОДАМ!


Свята прыходзiць!? А што такое свята? Паразважаем.. Напэуна слова СВЯТА мае аснову у слове СВЕТ

А што з’яуляецуа крынiцай свету? I што галоунае у свяце?

Напэуна галоуны СЭНС СВЯТА – гэта АБ”ЯДНАННЕ

падвядзенне вынiкау, прадбачанне новых марау i жаданняу..

шчырая размова за святочным сталом, падарункi, карагод..

Менавiта у гэтых, на першы погляд самых простых рэчах. i есць падчас самае складанае: быць сапраудным, больш аддаваць, клапацiцца не толькi аб уласным дабрабыце, але i аб сваiх блiзкiх..

аб тым, што застанецца пасля цябе.. прыемны успамiн, пасаджанае дрэва, сын, дачка.. прадпрыемства i прыгожая-прыгожая зямля..

Свята – гэта зауседы магчымасць супынiцца, глыбей паглядзець у сябе, распавядаць чарадзеям аб сваiх марах i самаму прыступiць к iх ажыццяуленню;)))

У Новым 2020 ЗАГАДВАЕМ, МАРЫМ, АЖЫЦЦЯУЛЯЕМ!

Тут кожны мастак, якi малюе СА СВЕТАМ;)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *