Меню Закрыть

Дабрачыннасць

Напэуна кожны чалавек марыць пра ажыццяуленнe у сваiм жыццi чагосьцi значнага.. вялiкага.. таго,  што пераузыходзiць час.. бег якога вельмi xуткi.. таго, што распаусюджваецца далека за межы iстоты.. таго, што не мае кошту.. таго.. што зауседы выклiкае усмешку i добры настрой.. таго, што сагравае нават у самы люты холад.. таго, што вызначае iмя Чалавек

Дабрачыннасць.. клопат.. удзел..

Калi тое, што ты ствараеш упрыгожвае жыцце.. прыносiць свет у хату.. мае не толькi матэрыяльны, а i iдэальны сэнс ..

Што можа быць прыгажэй?

Штогод кiраунiцтва Дыпрыз  стварае Свята i Казку Новага года выхаванцам школ-iнтэрнатау, дзецям, якiя страцiлi бацькоу..

Так напярэдаднi 2019 г дзеткi атрымаюць неверагодна-цудоуныя i каштоуныя падарункi 

Любiмыя лаcункi – цукеркi 

Дзiцячую забаву – цацкi 

Каштоуныя як для сябе, так i для наваколля – кармушкi для птушак, а таксама падарунак i для iх  – зерне сланечнiка)

Так Нараджэнне новага года разам з дзеткамi будуць святкаваць птушкi ♥️

Якое шчасце прычасным  Чалавеку  быць

Што агнем гарыць

Зоркай ззяе

Прысутнасцю сваей

Дабрабыт стварае

Там дзе ступае

Зямлю адраджае

Згоду i узаемнасць

Распаусюджвае

З надыходзячымi Святамi, Сябры! Наступае час Чараунiцтва : Нараджэнне Хрыста, Новы год, Каляды, Шчадрэц.. дазвольце сабе  у гэты час уявiць .. што Вы жадаеце для сябе.. успомнiце свае дзяцiнства.. тое трапятанне з якiм Вы чакалi Дзеда Мароза з падарункамi, што прыходзiць праз дымаход, каля якога  чакаюць санкi з Лапландскiмi аленямi.. успомнiце свае дзiцячыя мары.. i дазвольце iм здяйсняцца ?


Дыпрыз – гэта мара, якая здяйсняецца  рэчаiснасцю.. кожны момант новая.. жывая.. сучасная.

Мара, якая сабой дэкларыруе адданасць высокiм iдэалам.. справе.. магчымасць сапрауднага iснавання, шчырага супрацоунiцтва, узаемнасцi.. Сведчанне – неверагоднае верагодна )

Такiя уражаннi фабрыка Дыпрыз выклiкае  у сэрцы ♥️

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *