Меню Закрыть

Вытокi

Родная зямля
Уладзімір Караткевіч

Я хачу правесці вас па зямлі, якая для мяне даражэй за усё. Самы ўтульны і чароўны кут.

Якая яна, мая зямля? Гэта залатыя палі збажыны з сінімі вочкамі васількоў. Светлыя ад бяроз гаі, што аглухлі ад птушынага звону. I пушчы, падобныя на храмы. Пушчы, дзе горда нясуць свае кароны алені. Гэта бясконцыя жылы рэк, у якіх плешчуцца бабры і рыба на захадзе сонца. I гэта амаль адзінаццаць тысяч азёр, чыстых, як усмешка дзіцяці.

Гэта ў мінулым гераічная і шматпакутная зямля. Безліч разоў грукалі па ёй калясніцы вайны. Але мы, дзеці Беларусі, ганарымся тым, што ў гэтых войнах яна ніколі не была агрэсарам. Іншая справа, што яна заўсёды мужна і да канца бараніла сваю праўду і веру.

Памяць маёй зямлі аб гэтым і ў старадаўніх гарадзішчах, і ў курганах, пад якімі спяць яе абаронцы.

I перш за ўсё памяць маёй зямлі — гэта людзі і іх вечная, неўміручая праца.

Пранікніцеся любоўю да маёй роднай Беларусі, людзі. 

Велічная, гордая, яна таго вартая.

Нам пашчасцiла..

Люблю наш край

Кахаю шчыра 

Старонку мiлую жыцця 

Дзе першы раз сябе пазнала 

Дзе лес свой 

Неба я знайшла

Дзе рана рана усходзiць Сонца

Плыве туман каля ракi 

Неба без краю

Мiра донца

А на палетках

Сплош стагi 

Вiтае Зубр у дарозе

Увышы лятаюць жураулi 

У шчасцi 

Смерцi на парозе 

ЕН мне адзiны дарагi

У апавяданнi зауседы дзея адбываецца памiж суб’ектам i аб’ектам.. есць апавяданне, як кропка апоры i суб’ект, якi распавядае..

А якое апавяданне можа быць больш сапраудным i важкiм, чым асацыятыуная память i пачуццi, якiя выклiкаюць Творы Чалавека, што  «па вобразу i падабенству.. мiр свой дае..»

Фабрыка зорак Дыпрыз

Хто Дызайнер i Мастак – частае пытанне захопленых прыгажосцю.. эстэтызмам.. вытанчанасцю мэблi Dipriz & Makosa гледачоу.

Менавiта гэтае пытанне клапацiла мяне: «Як i хто стварае такi цудоуны феномен мэблю.. калектыу.. прадпрыемства.. асяроддзе..»

Час .. цярпенне i праца – уклад, адказ на пытанне – дывiдэнды.

Той хто узгадняе неаб’ятнае i плануе немагчымае.. той, хто увасабляе цуд у рэчаiснасцi.. той, хто шчыра дзелiцца з сусветам сабой.

Уладар – ен i швец, i жнец, i на дудзе iгрэц.

«Нешта вялiкае мы можам зрабiць толькi разам.. Каб у згодзе жылося усiм.. i моцнаму i слабому..i старому i маладому..» – адчыняюць браму у краiну, дзе неверагоднае верагодна.. а у адным месяцы маюць шанец сустрэцца 12;)

Мэбля Дыпрыз – гэта не набор дошак, аб’яднаных цвiкамi. Мэбля Дыпрыз – гэта светапогляд тысяч супрацоунiкау, якiя на кожнай стадыi вытворчасцi напауняюць чароуную мэблю  Дыпрыз пэуным спектрам пачуццяу.. эмоцый.. ведау..

Лесарубы – трываласцю, лагiсты – мабiльнасцю, сушка – адаптыунасцю к асяроддзю, цэх шчыта – аб’ядноувае ламелi у цэльнае палатно, мехапрацоука – задае пэуны стыль, апрацоука – падкрэслiвае унiкальнасць i непауторнасць дрэва.. яго структуру i прыроднае цяпло, упакоука – агляд кожнай дэталi, кантроль якасцi i цэльнасцi, беражлiвая укладка у iндывiдуальную упакоуку, якая трапляе на склад для улiку i захоування, адкуль праз фiрмовыя крамы крочыць у пастаяннае месца жыхарства.. к Вам, нашы Вялiкашаноуныя пакупнiкi!

На кожнай стадыi нашы супрацоунiкi укладваюць усе свае майстэрства у выраб.. напауняюць матэрыял сваiмi якасцямi для таго, каб у пакой трапiу  асобны мастацкi твор.. якi мае непауторную энергетыку i хараство па прычыне ручной працы, новых камбiнацый, няспыннага удасканалення, кантролю, здяйснення.

Назiраннi дазваляюць зрабiць выснову: кожны супрацоунiк, як i кожны пакупнiк мэблi Дыпрыз – Асоба.. цэльная.. з уласным поглядам.. характарам.. кропкай гледжання.. але калi прыгледзецца, можна убачыць тое адзiнае, што аб’ядноувае.. на першы погляд зусiм розныя сусветы.. Воля к Жыццю, Свабодзе, Творчасцi, Радасць дзялiцца сваiм унутраннiм святлом з мiрам.. каб упрыгожыць яго сабой.

Аставiць на гэтай сiнявокай зямлi свой пасiльны уклад у захаваннi яе аутэнтычнасцi.. незалежнасцi.. прыгажосцi, яе прыроднай непараунальнасцi i чысцiнi.

Як i усе генiяльнае.. прастата i каханне да сябе, сваей справы, дома, Радзiмы – сакрэт хараства мэблi i прадпрыемства Дыпрыз.

Набыць мэблю i адчуць яе унiкальнасць запрашаем у ФК Дыпрыз & Макоsa,

г. Мiнск, вул. В.Харужай, 25., вул. Каменнагорская, 3, ГЦ Горка Дом, павiльен 63

Тэлефануйце +375 44 544 57 72,+ 375 44 558 88 32, пiшыце diprizshop@gmail.com, makosashop@gmail.com – мы з радасцю дапаможам Вам прыняць найлепшую прапанову пры мэбляваннi Вашага дома.

Мэбля Дыпрыз – дрэва, ператворанае у мастацтва!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *